Sei chiratidzo chababa muchiroto chichionekwa semashoko akanaka?

Mostafa Ahmed
2024-03-20T23:34:12+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
Mostafa AhmedProofreader: arun20 Mbudzi 2024Yekupedzisira update: XNUMX mwedzi wapfuura

Chiratidzo chababa muchiroto mashoko akanaka

Ibn Sirin, muturikiri akakurumbira wezviroto, anoratidza kuti kuonekwa kwababa muchiroto kunotakura mukati maro mashoko akanaka uye tariro yeramangwana. Kuona baba vachinyemwerera kana kupa chipo kune muroti kunoonekwa sechiratidzo chekutarisira nekudzivirira kwaMwari Wemasimbaose kune muroti. Kuona baba vari mumamiriro ezvinhu anofara kunofananidzirawo kuvapo kwekubatana uye kuenzanisa muhukama hwemuroti nemamiriro ake ezvinhu, pamwe nekugadzikana kweunhu hwake.

Kuona hubaba nenzira yakawanda kunotsanangurwa seuchapupu hwokuti muroti ane tsika dzakanaka, dzakadai sokutendeseka uye kuvimbika. Kana baba vakaonekwa muchiroto vachipa mazano kumwanakomana wavo uye wekupedzisira anobvuma, izvi zvinoratidza kutungamirirwa uye kutungamira kune kubudirira muupenyu hwake. Vaturikiri vanokurudzira kuti kana uchiona baba muchiroto, munhu anofanira kuonga mazano aanopa kuti adzivise matambudziko nezvinetso.

Maererano naIbn Sirin, kuona baba muchiroto chiratidzo cheramangwana rakajeka uye hupenyu huzere nemufaro kune muroti. Uyewo, kuona baba vachifara chiratidzo chokugutsikana kukuru kwaMwari nomuroti. Mukuwedzera, kuonekwa kwababa vachiseka muchiroto kunoratidza kuti muroti munhu anodiwa uye anogamuchirwa pakati pevanhu.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekufa kwemwanakomana mukuru uye kuchema pamusoro pake

Dudziro yekuona baba muchiroto naIbn Sirin

Mukududzirwa kwezviroto, kuona baba vachifara muchiroto kunoonekwa sechiratidzo chetariro uye tariro iyo muroti ane maonero ake ehupenyu. Chiratidzo ichi chinowanzoratidza mamiriro ekugadzikana kwepfungwa uye kunyaradza kwemukati iyo munhu anonzwa muchokwadi. Chitarisiko chababa vanofara chinogona kuzivisa mashoko akanaka akadai sokusangana navadikanwi vasipo kana kuti kuwedzera kwoupenyu nezvikomborero.

Kutaura nababa muchiroto kunotakura mameseji akawanda, sezvo kazhinji kacho zvichiratidza kubudirira nekunaka izvo muroti anganakidzwa nazvo, ingave mudzidzo yake kana basa rehunyanzvi. Kana iyo hadith ichisanganisira zano, muroti anofanira kuritora mukufunga sezvo ringave riri gwara kwaari muhupenyu hwake.

Kugamuchira chipo kubva kuna baba vomumwe muchiroto chiratidzo chekudzivirirwa kwoumwari uye kutarisira uko muroti anofarira. Ichi chiono chinosimbisawo hunhu hwakanaka hwomuroti, uye hunorangarirwa sechibvumikiso chomutsa nezvikomborero izvo munhu wacho anofarikanya muupenyu hwake.

Dudziro yekuona baba muchiroto naSheikh Al-Nabulsi

Sheikh Al-Nabulsi anosimbisa kukosha kwekuona baba muzviroto, achizviona sechiratidzo chakanaka chine hukama zvakanyanya nekunaka. Al-Nabulsi anotenda kuti kuonekwa kwababa muchiroto kunofananidzira kuzadzika kwezvishuvo uye kukunda matambudziko. Kunyanya kune avo vari kutarisana nemamiriro ezvinhu akaoma, kuonekwa kwababa mukurota kwavo kunogona kuzivisa kusununguka kuri pedyo. Kuona baba vacho kwaigonawo kuratidza kutevera tsoka dzavo uye kupedzisa nzira yaakatanga.

Kune rumwe rutivi, Dr. Suleiman Al-Dulaimi akapa ongororo inotarisa pane zvepfungwa uye zvemagariro ekuona baba muchiroto. Anoratidza kuti chiratidzo ichi chinogona kuratidza chimiro chehukama pakati pemuroti nababa vake, achisimbisa kuti muroti ane ruzivo rwakanyanya pamusoro pemashoko ehukama uhwu. Inosimudzawo pfungwa yokuti chiratidzo chababa chingave chisingaenderani zvakananga nemunhu pachake, asi zvingave chiratidzo chechiremera kana hurongwa huripo muupenyu hwemuroti. Muchirevo ichi, kupandukira baba muchiroto kunogona kududzirwa sekupandukira kurongeka kwevanhu kana mitemo inoshanda muchokwadi.

Kurota baba muchiroto kune mukadzi asina murume

Mukududzirwa kwezviroto, kuona baba vanotakura zvirevo zvakasiyana zvemusikana mumwe chete, uye anoratidza zvirevo zvakawanda zvine chekuita nehupenyu hwake hwega uye hweramangwana. Kana musikana asina kuroorwa achiona baba vake muchiroto, izvi zvinogona kuva mashoko akanaka, zvichiratidza kuti kusuruvara uye matambudziko kubva muupenyu hwake zvichakurumidza kupera. Mune chimwe chiitiko, kana musikana akaona baba vake vakafa vachimupa chipo, izvi zvingaonekwa sechiratidzo chakanaka chokuroorana kwake munguva pfupi iri kutevera.

Kune rumwe rutivi, kana musikana akaona kuti baba vake vakafa muchiroto vachiri vapenyu, izvi zvinogona kuratidza kunetseka kana nyevero pamusoro pehutano hwababa vake muchokwadi. Kana iri dudziro yekuona kufa kwababa kumusikana mumwechete muchiroto, inogona kufananidzira shanduko huru muhupenyu hwake, sekufamba kunogara mumba memurume wake, netarisiro yekuwana mufaro nekugadzikana muchikamu ichi chitsva chake. hupenyu.

Chiratidzo chega chega chinotakura mameseji anogona kunge ari hwaro hwetarisiro kana nyevero dzine chekuita nehupenyu hwemusikana pasi, izvo zvinoita kuti kunzwisisa kwavo kuve kwakakosha kubata nezvingaunzwa nemazuva anouya.

Zvinoreva kuona kumbundira kwababa mukurota kwemukadzi akaroorwa

Kuona mudzimai muhope dzake sekunge baba vake vaimumbundira, kunyanya kana vachiseka vachiita kudaro, zvinotakura zviratidzo zvakanaka zvinoratidza nguva dzakazadzwa nemufaro uye nhau dzinofadza dzakamumirira mumazuva anotevera. Rudzi urwu rwekurota runofananidzira kunyaradzwa kwepfungwa uye kuchengetedzeka kwepfungwa kunotenderedza hupenyu hwemuroti, kuwedzera pfungwa yake yetarisiro uye kugadzirira kugamuchira kunaka uye mufaro une ramangwana. Kunyemwerera uye kuseka panguva yekumbundirwa muchiroto chiratidzo chakasimba chekusvika kwemashoko anofadza mushure menguva idzo dzinogona kunge dzakadzorwa nekumirira kana kuvhiringidzika.

Kana mudzimai ari kusangana nenguva dzekusatenda kana kuvhiringika muhupenyu hwake, saka chiroto ichi chinouya seshoko rekutungamira rinomukurudzira kuti ave nechivimbo muzvisarudzo zvake uye achivimbisa kubudirira kwake mukuita sarudzo dzakachenjera dzinotungamira hupenyu hwake kuti huve nani. Manzwiro emuroti uye zvirevo zveunhu hwababa zvinoita basa rinokosha mukududzira chiratidzo, sezvo zvinhu izvi zvinogona kuwedzera zvinoreva zvakanaka kana kutungamirira mharidzo nenzira yakarurama.

Kumbundira kunobva kuna baba muchiroto kunomirirawo kuratidzirwa kworudo nechishuvo icho baba vanganzwa kumwanasikana wavo, kuchisimbisa ukoshi hwechengeteko norudo izvo muroti anopa kuna baba vake. Chiratidzo ichi chinoratidza tsigiro netsigiro, chichisimbisa runako rwakamumirira, pamwe chete nokudikanwa kwokuteerera zano nenhungamiro yevabereki setsigiro nenhungamiro muupenyu hwake.

Dudziro yekuona baba muchiroto chemukadzi ane pamuviri

Kana mufananidzo wababa uchionekwa muzviroto zvemukadzi ane pamuviri, izvi zvinowanzotsanangurwa sechiratidzo chekutya kwake kwakabatana nedanho rekuzvarwa uye chido chake chekunzwa akachengeteka uye akadzikama.

Nekune rimwe divi, kana baba vakafa vakanyarara muchiroto, izvi zvinogona kuonekwa sechiratidzo chinonongedza kudikanwa kwekunamata, kutendeukira kuQur'an, uye kupa zvipo muzita rake senzira yekuswedera pedyo nekunamatira iye.

Kune rumwe rutivi, kana baba vakaonekwa muchiroto uye vachifara, aya ndiwo mashoko akanaka anoratidza kunyangarika kwekunetseka uye kubudirira kwekunyaradza uye kuchengeteka muupenyu. Chiratidzo ichi chinotakurawo zvirevo zvekuropafadzwa nekubudirira, uye izano rekuwana purofiti kubva kune zviri pamutemo mari uye nguva dzekugara dzerufaro nerufaro.

Dudziro yekuona baba vakatsamwa muchiroto

Vanodudzira hope vanoti kana munhu aona muhope dzake kuti baba vake vari kumutsamwira, chiratidzo ichi chinogona kutakura yambiro uye meseji yekuyeverwa kubva kuna baba kuenda kumwanakomana wavo. Iyi nyevero inogona kubva pakukanganisa kwaitwa nomunhu wacho, kungave kuri kusaruramisira kwaari kana kuti vamwe. Hasha muchiroto haisi nguva dzose chiratidzo chakaipa, asi inogona kuita sechiratidzo chekuti munhu aongorore zvakare zviito zvavo uye kugadzirisa chero kukanganisa kwavangave vakaita.

Uyezve, chiono ichi chinoratidza kukosha kwokuteerera nhungamiro nenhungamiro yevabereki. Kana chiono chikaratidza kukanganisa kwakaitwa nemunhu, zvinoonekwa semukana wekuongorora nekugadzirisa. Izvo zvinodiwa kuti munhu anoona chiono chakadaro atore matanho anoshanda ekugadzirisa maitiro ake uye kukunda kukanganisa, mukupindura mazano uye kutungamirirwa kunomiririrwa nehasha dzababa muchiroto.

Dudziro yekuona baba vakafa muchiroto

Mukududzirwa kwehope, kuona baba vakafa vane zvirevo zvakawanda zvichienderana nemamiriro ezvinhu ehope. Kana baba vakaonekwa muchiroto sekunge vari kukurudzira vana vavo kushanyira hama, izvi zvinoratidza kukosha kwekuchengetedza hukama hwemhuri uye kuedza kubatsira hama dzinoda. Chiratidzo ichi chinoratidza kurudziro yekusimbisa hukama uye kuwedzera kubatana kwemhuri senzira yekuteerera Mwari.

Kana baba vakaonekwa vachichema muchiroto, izvi zvinogona kuratidza manzwiro akadzama echishuvo icho muroti anoona kuna baba vake vakafa, kana kuti zvinogona kuratidza dzvinyiriro dzepfungwa nezvinetso izvo munhu anotarisana nazvo muupenyu hwake. Zvisinei, kana kuchema kunoperekedzwa nenzwi guru, izvi zvinogona kufananidzira kuparara kuri pedyo kwekunetseka uye kuguma kwezvinetso zvaanotambura nazvo.

Kana baba vakaonekwa vachidya kana kuti vachinwa, chiono ichi chinozivisa kusvika kwerunako nezvikomborero mukurarama kwomunhu. Kumusikana asina kuroorwa anorota baba vake vakafa vachimupa zvipfeko, aya angava mashoko akanaka ezuva riri kusvika rokuroorana kwake, achidana kwaari kuti agadzirire ichi chiitiko chinokosha muupenyu hwake ndokuchigamuchira nomwoyo uzere nomufaro.

Kududzirwa kwehope pamusoro pebaba vari kutsamwiswa nemwanasikana wavo

Kuongororwa kwehope pamusoro pebaba vari kutsamwiswa nemwanasikana wavo anorota inyaya inokosha inokwezva kutarisa kwevanhu vakawanda. Rudzi urwu rwehope runotakura kududzira kwakasiyana uye zviratidzo zvakapfuma mukureva. Kazhinji panogona kuva nekutenda kuti zviratidzo zvakadaro zvinozivisa rombo rakaipa kana kuti zvinonyatso kuratidza manzwiro asina kunaka kubva kuna baba kune muroti, asi dudziro inotora imwe nzira.

Muchokwadi, chiratidzo ichi chinogona kutorwa serudzi rwenyevero kana nyevero kune muroti kuti anogona kusangana nematambudziko kana matambudziko munguva pfupi iri kutevera. Inomiririra meseji kubva kuna baba kuenda kumwanasikana iyo ine mukati mayo mhando yekutarisira nehanya, ichikwevera ngwariro kukuda kwekugadzirira kutarisana nezvipingamupinyi zviri kuuya.

Uyewo, ichi chiono chinogona kududzirwa sechiratidzo chokuti baba vanounza kumuroti wacho mashoko akanaka echimwe chinhu chinorumbidzwa chiri kuswedera pedyo pashure penguva yenhamo nenguva dzakaoma. Mune mamwe mazwi, kunyange kana kurota kuchionekwa pamusoro sechiratidzo chekutsamwa, kududzirwa kwaro kunoreva vavariro dzakanaka uye tarisiro yakanaka yeramangwana.

Kuona baba mushakabvu vachirwara kuhope

Ibn Sirin anoratidza kuti kuonekwa kwebaba vakafa muchiroto, kutambura nechirwere, kunogona kuva chiratidzo chekuti anosiya zvikwereti zvisina kubhadharwa. Kana musikana asina kuroorwa akarota baba vake vakafa vachirwara nemusoro, izvi zvinogona kuratidza kunonoka muwanano yake.

Nepo chiono chimwe chete kumukadzi akaroorwa chinoratidzira zvinetso zvikuru zvemari zvingavapo muupenyu hwake. Kune mukadzi ane pamuviri, kana akaona baba vake vakafa vachirwara, izvi zvingaratidza kuti mazuva ake ekuberekwa ava kusvika. Izvi zviratidzo, kazhinji, zvinogona kunge zviri shoko rinodaidzira minamato yemufi uye kupa zvipo panzvimbo yake. Kuona baba vakafa vachirwadziwa nemutsipa zvinogona kureva kushandisa mari zvakanyanya pasina pundutso.

Dudziro yehope dzekupopotedzana nababa vapenyu

  • Munyika yezviroto, kunetsana nomubereki kungatakura revo huru dzine chokuita nenzira iyo munhu anogonana nayo nemhoteredzo yake nezvisarudzo zvomunhu oga.
  • Kana munhu atarisana nekusawirirana nababa vake muchiroto, izvi zvingava chiratidzo chekutevera kwake nzira dzisina kubudirira muupenyu hwake, uye kuramba kwake achifuratira mazano anokosha anogona kumutungamirira kunzira yakarurama.
  • Chiratidzo ichi chinoreva kukosha kwekuzviongorora uye kugadzirisa maitiro kudzivirira kuzvidemba zvinogona kuitika mune ramangwana.
  • Mumamiriro ezvinhu apo kunetsana kunotanga kuva kupopotedzana kwakanyanya kana kunyange mhirizhonga, izvi zvingangove chiratidzo chekusagutsikana kwemubereki uye kutsamwa pamafambiro emunhu anogona kupesana netsika dzakatenderwa uye dzidziso dzechitendero chevakuru.
  • Kana kusawirirana nomubereki muchiroto kuchipfuura chisimba, zvingaratidza kuti munhu wacho ari kunyura muzvivi uye ari kutevera nzira dzingangopesana nokururama netsika dzakanaka, izvo zvinoda kudzoka, kupfidza, uye kuzvigadzirisa nokukurumidza. sezvinobvira.
  • Maererano nemaonero aIbn Sirin, mumwe wevaturikiri vane chiremera munyika yekududzira zviroto, kukakavara uye kukakavara nemubereki zvinogona kuratidza mamiriro ekutambudzika uye matambudziko ayo muroti ari kuitika nekuda kwechinguvana uye kutadza kufungidzirwa. zvisarudzo.

Kududzirwa kwekuona baba vakafa muchiroto chemurume

Kana munhu achirota achiona baba vake vakafa, uye achiita seakaneta uye asina simba, izvi zvinogona kuratidza kudiwa kwekukurumidzira kunyengeterera baba vakafa. Uyewo, chitarisiko chababa mushakabvu muchiroto, sokunge akanga ari mumugariro wokufa, angaratidzira chishuvo chomushakabvu chokugamuchira minyengetero nemikumbiro kubva kumuroti.

Kana chiono chacho chichibatanidza chiitiko chokuvigwa kwababa, ikoku kunonongedzera kuukuru hwechishuvo nokurwadziwa uko muroti anowana somuuyo wokurasikirwa nababa vake. Zvinokosha kucherechedza kuti kududzirwa kwezviroto kunogona kududzirwa, uye Mwari Wokumusorosoro uye Anoziva Zvose.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekufa kwababa

Vakawanda vanodudzira hope vanotenda kuti kurota pamusoro pekufa kwababa kunotakura zvimwe zvinoreva zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu ehope yacho pachayo. Kubva pakuongorora kwevanhu vakadai saIbn Sirin nevamwe, zvinokwanisika kuratidza kududzirwa kwakakurumbira kune chokuita nemhando iyi yezviroto.

Kurota pamusoro porufu rwomubereki kunowanzorangarirwa seshoko rinoratidzira migariro yendangariro yomuroti, rinoratidzira nhano youtera kana kuti funganyo pamusoro pezvimwe zvinhu zvinotapura kuterama kwemirangariro yake kana kuti yomuviri. Zvisinei, zviratidzo izvi zvinowanzoonekwa semashoko akanaka ekuti kunetseka kuchakurumidza kupera uye kugadzikana kuchadzokera kuhupenyu hwomunhu.

Kune rumwe rutivi, kana kurota kunosanganisira kurwara kwababa vasati vafa, izvi zvinogona kuratidza zvinetso zvehutano kana zvepfungwa izvo muroti angave ari kutarisana nawo. Chiratidzo ichi chinogona kuratidza mamiriro ekuderera mune zvakasiyana-siyana zvehupenyu hwemunhu, zvingave zvine chekuita nenyama, manzwiro kana zvemagariro.

Kune vanhu vakatarisana nematambudziko makuru muhupenyu hwavo uye vanorota rufu rwababa vavo, izvi zvinogona kuratidza kuti kune tsime rerutsigiro nerubatsiro pakatarisana. Chimiro chekubatsira chinosiyana maererano nenzvimbo yekufa kwababa muchiroto; Kana rufu rwakaitika mukati memusha wemhuri, izvi zvinofananidzira tsigiro inobva mukati memhuri.

Zvisinei, kana nyaya yacho ikaitika kumba kweshamwari kana kuti munhu anozivikanwa zvikuru, izvi zvinoratidza tsigiro inobva kunze kwemhuri. Kana iyo nzvimbo isingazivikanwe kana kuti isingazivikanwe, inoratidza kugamuchira rutsigiro uye rubatsiro kubva kune vanhu avo muroti asina kumbotarisira kuve chikamu chehupenyu hwake kana mhinduro kumatambudziko ake.

Short link

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *