Izvo zvinonyanya kukosha zvirevo zvekurota zvandinoputa muchiroto maererano naIbn Sirin

Mostafa Ahmed
Zviroto zveIbn Sirin
Mostafa Ahmed24 Mbudzi 2024Yekupedzisira update: XNUMX mwedzi wapfuura

Ndakarota ndichisvuta

Munyika yezviroto, kusvuta kunotakura zviratidzo zvakasiyana-siyana uye zvirevo zvinogona kumutsa kuda kuziva uye kutungamirira muroti kuti afunge nezvezvazvinoreva.
Kuona munhu achisvuta muhope dzake kunogona kuratidza kuti anotarisana nezvinetso zvinomudzivisa kunyaradzwa, uye kune kutenda kuti kupedza kusvuta kusvika pakuguma kwefodya kunoratidza dambudziko rinogona kuteverwa nemhinduro. Kusvuta muchiroto kunogonawo kuva chiratidzo chekufumura chakavanzika kana ruzivo iyo muroti aida kuvanza, sezvo utsi hunokwira hunofananidzira kupararira kwemashoko.

Kana munhu mumwe chete akawanikwa achisvuta ari oga muchiroto, izvi zvinogona kureva kuti ane zvirongwa zvingasabudisa zvibereko zvinodiwa, kana kuti zvinogona kutungamirira kumigumisiro isingabudiriri. Ani naani anosvuta nevamwe muchiroto chake, izvi zvinogona kuratidza ushamwari hunokuvadza kana kurangana nevamwe zvinogona kuguma nemigumisiro yakaipa. Kuedza kusvuta kekutanga muchiroto kunogona kuratidza kuita hunhu husina kunaka kana kuita chivi chitsva, uye kuenderera mberi nacho usingaregi kunogona kuita kuti upinde muropa.

Kusvuta muhope kunoratidza mamiriro ezvinhu kana zvisarudzo zvingaita sezvakanaka pakutanga, asi matambudziko avo anooneka nekufamba kwenguva. Kukuvadza kunokonzerwa nefodya muchiroto kunogona kufananidzira kuwira mumatambudziko kana miedzo inotungamirira kuzvinhu kana kurasikirwa kwetsika.

Kufema utsi muchiroto usingaone uchibuda kunoratidza kutakura zvinomunetsa pasina kutaura nezvazvo, uye inyevero kumuroti kuti agoverane izvo zvinoremedza pfungwa dzake. Kufema hutsi gobvu kubva mumuromo kunogona kureva kutarisana nematambudziko anotevedzana uye akaomarara, kunyanya kana achikanganisa chiono muchiroto.

Kuputira utsi kunogona kuva chiratidzo chekuzorodzwa mushure mekuneta kana kusununguka mushure mekushungurudzika, kunyanya kune vanosvuta, asi kune vasiri kusvuta zvinogona kufananidzira matambudziko emukati. Utsi hwefodya hune mavara, hwakadai seyero, dema, bhuruu, kana chena, hune zvirevo zvakasiyana, kubva pashanje nezvinetso zvenguva pfupi kusvika pakuzorodzwa pashure pokuomerwa, kuziva chokwadi, kana kuti kuwana mhinduro yakanaka pashure pokuneta.

Lg - Dudziro yezviroto

Kududzirwa kwehope pamusoro pekusvuta naIbn Sirin

Munyika yezviroto nekududzirwa kwavo, chiratidzo chekusvuta chinotakura zvirevo zvakawanda zvakasiyana maererano nemamiriro ezvinhu emuroti uye mamiriro ezvinhu muchokwadi. Apo munhu akazviwana amene achisvuta muchiroto, ikoku kungava kuratidzirwa kwechimiro chake chendangariro nedzvinyiriro nemirangariro yefunganyo nekakatanwa izvo anotakura mukati make. Ichi chiono chinoonekwa sechiratidzo chokuti muroti angatarisana nezvinetso zvakaoma kana mamiriro ezvinhu munguva yemberi iri pedyo, kunyanya kana ari chaizvoizvo anosvuta.

Zvisinei, kana muroti ari munhu asingasvuti uye akazviwana ari kusvuta muchiroto, izvi zvinogona kuratidza unhu hwake hunochenjerera uye chido chake chenguva dzose chekuzvidzivirira kubva kune chero ngozi inogona kuitika, iyo inoratidza huchenjeri hwake uye kunzwisisa mukubata nehupenyu.

Kugara pakati peboka revanhu vanoputa pasina kubatana nemuroti kunogona kuratidza manzwiro ekuzvidya mwoyo kana kutyisidzirwa nekuda kwekurangana kana matambudziko akarukwa paari, izvo zvinoda kuti achenjere uye ateerere.

Kana iri chiono icho muroti anorega kusvuta, chinoratidza simba rekuda uye kukwanisa kukunda zvipingamupinyi. Nepo kuona mumwe munhu achisvuta kunotakura mukana wekusawirirana kana kukakavara pakati pemuroti nemunhu uyu.

Ani naani anozviona achisvuta munzvimbo inorambidzwa tsika iyi inogona kuva chiratidzo chokuti muroti anozviwana ari mumamiriro ezvinhu akaoma ayo akaoma kuti aite nawo. Utsi hutema hunobuda mumudzanga hungava nyevero yokurasikirwa nezvinhu kana kuti zvinetso, nepo utsi hwomusikirwo hungaratidza kubudirira uye kukunda zvipingamupinyi.

Kududzirwa kwekuona kusvuta muchiroto kumurume

Mukududzirwa kwezviroto zvinopa maonero emazuva ano ezviratidzo zvekusvuta kwevarume, zvinoreva zvakakosha uye mharidzo zvinogona kuonekwa zvinosiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu ehope. Kusvuta pakiti yose yefodya muchiroto kunoratidzika sechiratidzo chekunyevera pamusoro pezviito zvinogona kukuvadza muroti uye hukama hwake, kutsanangura kukosha kwemunhu kutarisira tsika dzake uye kuvimbika kune avo vakamupoteredza.

Kune rumwe rutivi, kuzviona wakasuruvara apo kusvuta kunomutsa tariro, kusimbisa kukwanisa kwomuroti kukunda matambudziko uye kubudirira mubasa rake. Kusvuta muzviroto, kunyanya kune avo vanotambura nedzvinyiriro yemari, kunounzawo mashoko akanaka okuwana mhinduro kuzvinetso zvavo, chero bedzi vakasiya mimwe miitiro yakaipa inomirirwa nokusvuta.

Kusvuta munzvimbo yakafara, yakavhurika inoonekwa seyakanaka, inovimbisa makomborero uye kudzoserwa kwezvikwereti, ichipa tarisiro yetariro kune ramangwana rezvemari. Zvisinei, kana ari iye bedzi munhu anosvuta pakati peshamwari dzake, ikoku kungaratidzira kuita zvisarudzo zvingasabudirira ndokugamuchira miitiro ingava inokuvadza, iyo inoda kuhwirudzura nokururamisa nzira yacho.

Kududzirwa kwekuona kusvuta muchiroto kune musikana mumwe chete

Munyika yezviroto, musikana asina kuroorwa angazviwana amene akabata mudzanga uye achisvuta nenzira inoshamisa mukurangarira kugadzikana kwoupenyu hwake chaihwo. Mufananidzo uyu, unoshamisa sezvaunoratidzika, unotakura mukati mawo zvirevo zvakadzika pamusoro pehupenyu hwake hwemagariro uye hwepfungwa.

Kusvuta pano kunoratidza kuvapo kwevanhu vakawanda pedyo nemusikana uyo, pasinei nehukama hwavo hwepedyo, vanochengeta manzwiro asina kutendeseka kwaari, kubva paruvengo kusvika kune godo. Panguva imwecheteyo, chiitiko ichi chinoratidza kuchena kwemweya wake uye mutsa wemoyo wake, izvo zvinokwezva vanhu kwaari semashavishavi kuchiedza, kunyange kana vamwe vavo vachiri kutsvaga kukanganisa kugadzikana kwake mupfungwa uye munzanga.

Apo kusvuta kunotora chimiro chisina kujairika kana chinoshungurudza muchiroto chake, ichi chinogona kunge chiri chiratidzo chekuunganidza kwekusuwa uye kunetseka kunokonzerwa nemamiriro ezvinhu epfungwa, matambudziko emari, kana kunyange matambudziko epfungwa aari kusangana nawo. Ichi chiratidzo chekuda kuongorora zvakare mamiriro acho uye kutsvaga nzira dzekubuda nadzo kana mhinduro kumatambudziko auri kutarisana nawo.

Kana kurota kunosanganisira kunzwa kwake kufara kubva pakusvuta, izvi zvinogona kuratidza kuti pane munhu muupenyu hwake anoratidza mutsa uye rudo, asi shure kwemanzwiro iwayo kune vavariro dzisina kunaka uye unhu hwakashata huchakurumidza kuratidza kuti chii.

Kuvheneka nekudzima mudzanga muchiroto

Kuonekwa kwefodya muzviroto kunotakura zvirevo zvakawanda zvinogona kuratidza mamiriro epfungwa nematambudziko ayo munhu anotarisana nawo muchokwadi. Somuenzaniso, kana munhu achiona muchiroto chake kuti ari kuisa fodya, izvi zvinogona kufananidzira kutanga kwenguva yezvinetso kana matambudziko. Munhu anokwanisa kupedza kusvuta kusvika pakupera kwefodya anogona kuona kuti dambudziko raakatarisana naro rinopedzwa nekukurumidza. Nepo kukundikana kuipedza kungaratidza kuti matambudziko acharamba aripo kwenguva yakareba, pakupedzisira haazogara nekusingaperi.

Kuvhenekera mudzanga mumwe kubva kune mumwe muchiroto kunogona kuratidza kutevedzana kwezvinetso kana kunakidzwa nekunakidzwa nekuvaraidza kure nechokwadi, izvo zvinokuvadza kumunhu pachake. Kana munhu akatungidza mudzanga kune mumwe muchiroto, ichi chiratidzo chekuti ari kusundira mumwe kune dambudziko kana kukanganisa, nokudaro achitora chikamu mukuzviita.

Kune rumwe rutivi, kudzima mudzanga muchiroto kunotakura chirevo chakanaka chinoratidza kutarisana nezvinetso uye kuzvigadzirisa. Kudzima mudzanga pakutanga kunoratidza kumira wakasimba chinetso chisati chakura, nepo kuudzima pamugumo kunoreva kuziva chinetso pashure penguva yakati, asi pasina kunyanyononoka kuchiruramisa.

Kuona fodya inopisa yakakandwa muchiroto inogona kuratidza kuedza kubvisa kutambudzika kana kukakavara. Kana iri yokuikanda mumvura, ingafananidzira kutsvaka nyaradzo pashure penguva yokushanda zvakaoma, uye tariro yomugumo unofadza wokutambura.

Midzanga yefodya inoratidza migumisiro yezvisarudzo zvomunhu uye migumisiro yezviito zvake. Kune rumwe rutivi, ashtray kana ashtray muchiroto inoratidza kuungana kana hukama husingatakuri mukati mavo zvakanaka, sezvo inova nzvimbo yekuunganidza zvisina kunaka zvakadai sedota uye mabheti.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekusvuta munhu akafa muchiroto

Munyika yezviroto, zviratidzo uye zvirevo zvinogona kupindirana kuratidza zvinorehwa zvakadzama zvine chekuita nemuroti uye hukama hwake nevadikanwi vake vakafa. Kana munhu akafa achionekwa muchiroto paanenge achisvuta, kunyanya kana akanga ajaira kusvuta muupenyu hwake, zvino chiratidzo ichi chinogona kutakura kududzirwa kwakawanda kwakanyatsobatana nemanzwiro uye maitiro emuroti.

Kana munhu akafa achionekwa achisvuta, izvi zvinogona kuva chiratidzo chekushuva uye chido icho muroti ane munhu uyu. Chiratidzo ichi, muchidimbu, chinogona kunge chiri nzira inoshandiswa neasingazive kubatanidza muroti kune zvakapfuura uye manzwiro ake kune mufi.

Mune imwe mamiriro ezvinhu, kusvuta muchiroto kunogona kutakura murairo kana nyevero kune muroti. Kana zviito zvomushakabvu zvakanga zvakanaka, zvingaratidza kukoka kutevedzera nzira yakafanana youpenyu ndokuva netsika dzakanaka. Mukupesana, kana kusvuta kuchirangarirwa somufambiro usingafadzi, ikoku kungaodza mwoyo muroti kupinza miitiro yakaipa kana kuti kurega humwe hunhu.

Kana munhu akafa akakumbira fodya muchiroto, uye aizivikanwa kuti ane tsika yekusvuta, zvino izvi zvinogona kufananidzira chido chemushakabvu kuramba achiyeuka uye kumunyengeterera. Kana munhu akafa akanga asiri kusvuta, chiratidzo ichi chinogona kunge chiri chiratidzo chekuzvidya mwoyo kwemuroti.

Kupa munhu akafa fodya muchiroto kunogona kuva chiratidzo chekurasikirwa kana kurasikirwa muhupenyu hwomuroti. Nepo kugamuchira mudzanga kubva kumunhu akafa kungamirira kuwana chimwe chinhu chinokosha, hakungawanzova pamwe chete nokunzwa kwokugutsikana.

Kududzirwa kwekuona kusvuta muchiroto kune mukadzi akaroorwa

Mukududzirwa kwezviroto, chiono chemukadzi akaroorwa pachake achisvuta chinotakura zvinoreva zvakawanda uye zvakadzika. Ichi chiono chinogona kuratidza kuvapo kwekukakavadzana uye kusagadzikana muukama hwewanano, sezvo utsi huri muchiroto hunoratidza mamiriro ekusaziva uye kusava nekujekesa muhukama kana manzwiro. Kana mukadzi akasuruvara paanenge achisvuta, izvi zvinogona kufananidzira kunzwa kwake kwekutengesa kana kunyengera kubva kune vanhu vari pedyo naye, izvo zvinoratidza kuwedzera kwemakakatanwa nemumwe wake wehupenyu.

Ukuwo, chiroto chomukadzi akaroorwa chokuti mumwe wevanakomana vake anosvuta chingaratidza kunetseka kwake nezveshamwari dzine vana vake uye pesvedzero dzinogona kuvapinza mungozi, kana kuti zvingaratidza mwanakomana ari kusangana nezviitiko zvakaoma zvinokanganisa pfungwa dzake. comfort.

Kududzirwa kwekuona kusvuta muchiroto kune mukadzi ane pamuviri

Kuona mukadzi ane pamuviri achisvuta muzviroto chiratidzo chinogona kunge chakazara nekufananidzira uye zvinoreva zvakawanda. Chiratidzo ichi chinoonekwa kuratidza huwandu hwemanzwiro nematambudziko ayo mukadzi anogona kusangana nawo panguva yekuzvitakura.

Kutanga, chiono apo mukadzi ane pamuviri anoita seanosvuta chingava chiratidzo chokufunganya uye kushushikana kwaanonzwa pamusoro pokukwanisa kwake kutarisira mwana ari mudumbu uye kupedza pamuviri zvakakotsekana. Ichi chiono chinosimbisa kutya kwakavanzika kwezvisingazivikanwi uye kunetseka kuti zvinhu zvingasafamba maererano nehurongwa.

Chechipiri, kana chiono chacho chine hutsi hwakakora, hunopwititika, izvi zvinogona kududzirwa sechiratidzo cheutano kana zvipingamupinyi zvepfungwa izvo mukadzi angasangana nazvo panguva yekuzvitakura. Uku kusangana nehutsi hwakakora kunogona kufananidzira kunzwa kushushikana uye kusakwanisa kufema wakasununguka nekuda kwemabasa matsva nematambudziko.

Chechitatu, kana mukadzi ane pamuviri akarota kuti ari kusvuta fodya, izvi zvinogona kuratidza kuvapo kwezvinetso zvepfungwa kana matambudziko muukama nemumwe wake. Midzanga muchiroto inogona kuva chiratidzo chekutsvaga kunyaradzwa kana kutiza kubva kumatambudziko emhuri kana manzwiro akadzvinyirirwa.

Kana akaona muchiroto chake kuti akabata fodya asina kusvuta, izvi zvinogona kuratidza tariro uye tariro pasinei nemamiriro ezvinhu akaoma. Mudzanga usina kubatidzwa unoratidza simba remukati nekusimba mukutarisana nematambudziko emari kana emhuri, uye unofananidzira tariro yekuwana kugadzikana uye kurarama mune ramangwana.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekusvuta kune asingasvuti

Kurota pamusoro pekusvuta kune mumwe munhu asingasvuti muchokwadi angaita seasinganzwisisike uye akatakurwa nezviratidzo zvakaoma. Chekutanga, chiroto ichi chinogona kutorwa sechiratidzo chenyevero chinoratidza kutsvedza uchienda kune zvikanganiso kana maitiro asina kunaka. Kurota uku kunogona kushanda sesirini yekukwevera kutarisa kwemunhu kune zvinonetsa kana matambudziko ekushambira kumativi ose kubva kumativi ose, izvo zvaangave asingazivi zvakajeka muhupenyu hwake hwekumuka.

Kune rumwe rutivi, kurota uku kunogona kuratidza kuzvidya mwoyo uye kusagadzikana kunowanikwa nemunhu, sezvo angasangana nematambudziko anokonzera kusafara uye kuora mwoyo. Zvisinei, pane kupenya kwetariro; Kurota uku kunogona kududzirwa sehumbowo hwesimba riri mukati memunhu rinomugonesa kukunda matambudziko aya uye kugadzirisa matambudziko zvinobudirira.

Utsi hunokwira muchiroto hunogona kufananidzira nhau uye zvakavanzika zvinopararira nokukurumidza, uye chiyeuchidzo chekukosha kwekuchenjerera pane izvo munhu anogovana nevamwe. Kune mumwe munhu anorota kuti ari kusvuta kekutanga, uku kungava kuratidzirwa kwokutarisana nezvivi kana kuti zvikanganiso, nedanidzo yapachena yeruramiso nokupfidza.

Kusvuta muchiroto kunogonawo kuratidza pesvedzero yeshamwari dzakaipa kana kuvapo kwemamiriro ezvinhu anounza matambudziko nemiedzo. Muchirevo chechinyorwa ichi, kurota kunogona kuva yakangwarira yekunyatsofunga nezvehukama hwemunhu uye kugara kure neakaipa.

Kurota uchisvuta usingabudisi utsi kungaratidzawo zvinonetsa izvo munhu anotakura mukati make asingazvitauri kune vamwe, izvo zvinoda kutarisirwa kuutano hwepfungwa uye kukurukurirana kunobudirira nemhoteredzo.

 Kuona hama ichinwa fodya

Kuona munhu achisvuta muchiroto kunogona kutakura zvirevo zvakawanda zvinosiyana zvichienderana nehukama pakati pemuroti nemunhu anosvuta muchiroto. Kana munhu anoputa muchiroto ari kutambura nekunetseka uye kuzvidya mwoyo, chiono chacho chinogona kuratidza mamiriro ake epfungwa akavhiringidzika, izvo zvinoratidza kudiwa kwekutsvaga rubatsiro uye rubatsiro. Zvisinei, kana munhu anosvuta muchiroto ari munhu asingazivikanwi, chiono chinogona kuratidza zvishuvo zvakavanzika mumuroti izvo zvingava zviri nani kusauya kuchiedza.

Kana iwe ukaona nhengo yemhuri ichisvuta, izvi zvinogona kuratidza kuvapo kwemakakatanwa echinguvana asingagari kwenguva refu, sezvo kuwanda kana kunhuwa kweutsi kunoratidza ukuru uye kunaka kwekukonana. Kuona hama yekusvuta inogonawo kuratidza zvipikirwa zvisina musoro kana zvekufungidzira zvinogona kubatanidza muroti kumunhu iyeye mune chaiyo inoshanda kana purojekiti mamiriro.

Paunoona baba kana amai vachisvuta muchiroto, kana vachisvuta muchokwadi, chiono chinogona kuva chiratidzo chekuzvidya mwoyo pamusoro penyaya iri kuvanetsa. Kana ivo vasiri kuputa muchokwadi, chiratidzo chinogona kumiririra kubva kwavo kubva pane zvakajairwa kana kutsauka muchisarudzo.

Kana zviri zvekuona hama ichisvuta, zvinowanzoratidza kuvapo kwegakava rinopera nekufamba kwenguva. Kana iwe ukaona shamwari ichisvuta, inogona kuratidza hukama hwakashata, kunyanya kana munhu anoona kurota haasi kusvuta. Kana muroti atova kusvuta uye achiona shamwari yake ichisvuta, zvinogona kuratidzirwa kuti vakabvumirana pane chiito chaizova nemigumisiro yakaipa.

Kurega kusvuta muchiroto

Muzviroto, kurega kusvuta kunofananidzira kuchinja kunoshamisa uye kwakanaka muupenyu hwomunhu. Chiratidzo ichi chinoshanda sechiratidzo chakasimba cheshanduko dzakanaka dzinotarisirwa, kuratidzira nhau dzakanaka uye kuvhurika kune chitsauko chitsva chizere nekunaka nebudiriro. Hezvino zvinorehwa nehope idzi:

1. Kurota kwekurega kusvuta muchiroto kunoratidza kuzviparadzanisa nemamiriro ezvinhu anogona kutungamirira kumatambudziko nezvinetso, uye kuedza kuenda kune imwe nzvimbo ine rugare uye yakachengeteka.
2. Kurota kunoratidza kutarisira kwomunhu nemashoko aanotaura uye kugara kure nekusimudzira nhau dzisina kunaka dzinogona kukonzera matambudziko.
3. Chiratidzo chinoratidza chido chemunhu chekugadzirisa chaakanganisa kuburikidza nekutendeuka uye kutsunga kusadzokera kune maitiro ekare.
4. Kuona kurega kusvuta muchiroto kunogona kuratidza zvinetso zvemukati uye zvepfungwa izvo munhu ari kusangana nazvo, achidana kuti asangane uye akunde.
5. Kuzviona iwe pachako uchirega kusvuta muchiroto unoratidza kuchinja mararamiro emunhu uye kuve nechokwadi chekusarudza kambani inobatsira pakukura kwake nekukura.
6. Kurota uku kunoratidza kugadzirira kwomunhu kuita shanduko inooneka muupenyu hwake iyo inogona kuchinja nzira yayo kuti ive nani. Rinofanotaura mukana wekusvika pazvinangwa zvaisambobvira uye kuwana zvishuvo zvaifungwa kuti hazvigoneke.
8. Kurota kunoratidza kusunungurwa kwomunhu kubva kune hukama hwaive mutoro paari uye kuvatsiva nehukama hwakanaka hunomubatsira kukura uye kukura.
9. Kurota kwekurega kusvuta muchiroto kunoratidza kuti kune vanhu muhupenyu hwomuroti vanomupa rubatsiro rwakakosha kuti akunde matambudziko nezvinetso. Icho chinofananidzira kuderera kwematambudziko akanga achiremedza muroti uye nguva yaiswedera yekuzorora nerunyararo.

Kududzirwa kwehope pamusoro pababa vangu vachiputa muhope

Mufananidzo webaba vanosvuta muchiroto unogona kuoneka sechiratidzo chine zvirevo zvakawanda zvinosiyana zvichienderana nekuti ndiani anozviona. Murume paanoona muchiroto chake kuti baba vake vari kusvuta, chiono ichi chingava chionioni chinoratidzira zvipingamupinyi kana kuti zvinetso izvo baba vangatarisana nazvo, zvichivaparira funganyo uye kusava nechokwadi, uye kuvashayisa rugare nokunyaradzwa. Zvinoita sokuti anonongedzera kugore rokufunganya pamusoro pedenga rababa.

Kune musikana asina kuroorwa anorota achiona baba vake vachisvuta, chiratidzo ichi chinogona kuratidza kubuda kana kuratidzwa kwezvimwe zvakavanzika zvine chokuita nababa, nokuti utsi dzimwe nguva hunofananidzira nhau kana ruzivo runopararira uye runozivikanwa kuvanhu. Pano panoumbwa pfungwa yokuti chiutsi chinotakura yambiro pamusoro pokufumura zvinhu zvingavanzwa.

Kana ari mukadzi akaroorwa anoona baba vake vachisvuta muchiroto, chifananidzo ichi chinogona kutakura migumisiro yakaipa kana migumisiro inouya kuna baba, zvichida nekuda kwekunze kwekunze kana zvisarudzo zvisina kubudirira. Ichi chiono chinogona kuratidza kudikanwa kwekuteerera kune vamwe vanhu kana pesvedzero inogona kukuvadza.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekuona hookah muchiroto

Munyika yezviroto, munhu akazviona achisvuta hookah anogona kunge ane zvirevo zvakawanda, zvichienderana nemaonero uye kutenda kwevamwe vanhu. Pane dzimwe nguva, zvinoonekwa sechiratidzo chinoratidza kushamiswa uye mibvunzo inotekeshera mupfungwa dzomunhu wacho maererano nezviitiko zvoupenyu zvakamupoteredza.

Zvinotendwawo kuti kusvuta hookah muchiroto kunogona kuratidza kunzwa kwesimba rakaipa rakapoteredza muroti, izvo zvinoratidza mamiriro ekuzvidya mwoyo kana kusagadzikana kwemukati.

Kune mukadzi ane pamuviri anozviona achisvuta hookah muchiroto, zvinonzi chiono ichi chinogona kutumira shoko retariro pamusoro pekuberekwa kwakachengeteka uye hutano hwakanaka kune achangoberekwa, maererano nemamwe maonero.

Kana ari mukadzi akaroorwa anorota achisvuta hookah, zvinonzi kurota kwake kunogona kuratidza nguva yekuchinja kwemafungiro uye zvichida matambudziko ehupfumi aanogona kutarisana nawo, sechiratidzo chematambudziko aari kusangana nawo.

Munyaya yevechidiki, vamwe vanodudzira kurota kwekusvuta hookah sechinoreva kuti inogona kumiririra kukanganisa mumamiriro epfungwa, uye kuratidzwa kwenguva yekunzwa kudzvinyirirwa uye kushungurudzika mupfungwa.

Kududzirwa kwehope yekuona ashtray yefodya muchiroto naIbn Sirin

Murwendo rwedu rwekuongorora zvinorehwa nezviroto, tinoona kuti kuona ashtray kunogadzira huwandu hwakasiyana hwezvinoreva uye zviratidzo. Icho chiratidzo chinogona kutisvitsa kune akasiyana mameseji anosiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu uye mamiriro emunhu arikuona.

Kana ashtray ikaonekwa muchiroto chako, inogona kuratidza kumira kumatambudziko makuru uye kutarisana nematambudziko nekushinga uye kutsunga. Mucherechedzo wekugadzikana uye kusimba mukutarisana nemadutu ehupenyu.

Kune rumwe rutivi, kana iwe ukazviwana uchitakura ashtray muchiroto, izvi zvinogona kuva chiratidzo chemutoro unorema uye mabasa akaiswa pamapfudzi ako. Chiratidzo ichi chinokudaidza kuti unzwe kukosha kwebasa raunoita muhupenyu hwako hwezuva nezuva uye inokukurudzira kutakura mutoro neruremekedzo rwakafanira.

Kana munhu akarota kuti ari kuisa kuguma kwefodya mune ashtray, izvi zvinogona kuratidza kuzvidzora uye kuedza kubvisa maitiro asina kunaka kana maitiro. Ichi chiito chekudzima moto chinogona kutakura nacho chinangwa chekugadzirisa uye kutanga nepeji itsva.

Kurota pamusoro peashtray kunogona kuva chiratidzo chepfungwa dzemuroti, kuratidza matambudziko uye mamiriro ezvinhu akaoma muupenyu hwake. Ichi chiratidzo chinokurudzira muroti kutsvaga nzira dzekugadzirisa uye kubata nekumanikidza nemweya mutsva uye kutarisa kwetariro.

Short link

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *